آزما صنعت قائم

 

شماره تماس ما:  44987506-021

                       021-44987734

                       021-44987338

شماره فاکس:    44987339-021

آدرس: تهران- کیلونتر 18 جاده مخصوص کرج- بعداز خیابان دارو پخش- خیابان 63 (ملک)-

خیابان دوم- پلاک 8

کد پستی: 1397113831

آدرس ایمیل: info@azmasanat.com

keyboard_arrow_up