…………… خدمات پژوهشی، آزمایشگاهی، مهندسی و علم مواد ……………

آزمایشگاه آزما صنعت قائم ارایه دهنده انواع خدمات پژوهشی و  آزمایشگاهی در زمینه فلزات و آلیاژها، آزمون های آزمایشگاهی و محصولی از قبیل شیرآلات ساختمانی و صنعتی، سنگ های برش و سایش، سامانه های اطفا حریق، مخازن تحت فشار و …

مجهزترین آزمایشگاه شیرآلات ساختمانی و صنعتی

اولین و مجهزترین آزمایشگاه   اسپرینکلر در ایران

فهرست